Padaczka (inaczej epilepsja, historycznie kaduk), w klasycznym języku greckim: ἐπιληψία (epilēpsía) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Biochemicznymi przyczynami pojawiania się tych wyładowań mogą być:

  • zaburzenia równowagi pomiędzy neuroprzekaźnikami pobudzającymi i hamującymi;

  • obniżony próg pobudliwości neuronów spowodowany np. zaburzeniami elektrolitowymi;

  • zaburzenia pracy pompy sodowo-potasowej, wynikające z niedoboru energii.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Padaczka